🎵 Dù Thương Không Nói (Tuấn Khanh) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Dù Thương Không Nói Sáng tác: Tuấn Khanh Tiếng hát: Thái Thanh Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1960 Có hay rằng đêm nay nơi biên thùy xa Anh ngước nhìn quê hương qua muôn cành lá Ai thấu được tim em khi tiễn anh đi Đi giữ gìn quê hương … Read more🎵 Dù Thương Không Nói (Tuấn Khanh) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Dù Thương Không Nói (Tuấn Khanh) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Dù Thương Không Nói Sáng tác: Tuấn Khanh Tiếng hát: Thanh Tuyền Pre 1975 Album: Tuấn Khanh 1 – Tình Dâng Trên Đồng Lúa Thắm (Pre 75) Năm phát hành: 1974 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1960 Có hay rằng đêm nay nơi biên thùy xa Anh ngước nhìn quê hương qua … Read more🎵 Dù Thương Không Nói (Tuấn Khanh) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish