🎵 Đưa Em Xuống Thuyền (Hoàng Thi Thơ) Sơn Ca, Bùi Thiện Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Đưa Em Xuống Thuyền Sáng tác: Hoàng Thi Thơ Tiếng hát: Sơn Ca, Bùi Thiện Pre 1975 Băng Nhạc: Hoàng Thi Thơ 2 (Pre 1975) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1974 Đưa em xuống thuyền, ối a Đưa em xuống thuyền Ngày quê hương yên vui Gió trên trời chim đưa lời. … Read more🎵 Đưa Em Xuống Thuyền (Hoàng Thi Thơ) Sơn Ca, Bùi Thiện Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish