🎵 Dừng Bến (Tha Hương, Thu Giang) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Dừng Bến Sáng tác: Tha Hương, Thu Giang Tiếng hát: Giao Linh Pre 1975 Album: Tuấn Khanh 1 – Tình Dâng Trên Đồng Lúa Thắm Năm phát hành: 1974 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Gió lạnh sương sa nặng hạt rồi Chiều nay dừng tạm quán này thôi Tha hương còn đắm … Read more🎵 Dừng Bến (Tha Hương, Thu Giang) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish