🎵 Đường Chiều (Hồng Duyệt) Duy Trác Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Đường Chiều (Blues) Sáng tác: Hồng Duyệt Tiếng hát: Duy Trác Pre 1975 Album: Nhạc Chiều (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966 Chiều xoá thành đô Thế nhân bàng hoàng Dọng hát lời ca Ôi sao nhịp nhàng Dừng trên hè phố Lòng ta thầm nhớ Những chiều lá rơi … Read more🎵 Đường Chiều (Hồng Duyệt) Duy Trác Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Đường Chiều (Hồng Duyệt) Duy Khánh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Đường Chiều (Blues) Sáng tác: Hồng Duyệt Tiếng hát: Duy Khánh Pre 1975 Album: Tiếng Hát Duy Khánh (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966 Chiều xoá Thành Đô Thế nhân bàng hoàng Giọng hát lời ca Ôi sao nhịp nhàng Dừng trên hè phố Lòng ta thầm nhớ Những chiều … Read more🎵 Đường Chiều (Hồng Duyệt) Duy Khánh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish