🎵 Đường Trần Còn Ai Đó Không? (Mặc Thế Nhân) Trúc Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Đường Trần Còn Ai Đó Không? Sáng tác: Mặc Thế Nhân Tiếng hát: Trúc Ly Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Câu hát ru con bạc lòng Đường trần còn ai đó không? Cho lúa xanh tươi đầy đồng Nào người yêu thương nòi giống. Câu hát ru em lạc … Read more🎵 Đường Trần Còn Ai Đó Không? (Mặc Thế Nhân) Trúc Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish