🎵 Đường Trần Vạn Nẻo (Thanh Hà) Băng Châu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Đường Trần Vạn Nẻo Sáng tác: Thanh Hà Tiếng hát: Băng Châu Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 Ảnh bìa: Ca sỹ Hương Lan (Bản Nhạc Xưa, Nhạc Lá) Đường trần vạn nẻo ai có qua cầu Tình là dây oan là chuốc lấy âu sầu Biết rằng đời nhiều … Read more🎵 Đường Trần Vạn Nẻo (Thanh Hà) Băng Châu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish