🎵 Gọi Đời (Mặc Thế Nhân) Lệ Thu Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Gọi Đời Sáng tác: Mặc Thế Nhân Tiếng hát: Lệ Thu Pre 1975 Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa Gọi nắng cho má em hồng Gọi sao tìm rơi mắt em Gọi mây vương nẻo em đi Gọi chiêu dương tràn đầy phương mình đến. Gọi gió cho tóc em bồng Gọi trăng cài … Read more🎵 Gọi Đời (Mặc Thế Nhân) Lệ Thu Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

🎵 Gọi Đời (Mặc Thế Nhân) Trúc Ly Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Gọi Đời Sáng tác: Mặc Thế Nhân Tiếng hát: Trúc Ly Pre 1975 Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa Gọi nắng cho má em hồng Gọi sao tìm rơi mắt em Gọi mây vương nẻo em đi Gọi chiêu dương tràn đầy phương mình đến. Gọi gió cho tóc em bồng Gọi trăng cài … Read more🎵 Gọi Đời (Mặc Thế Nhân) Trúc Ly Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

en_USEnglish