🎵 Nhà Anh Nhà Em (Anh Sơn, Hà Liên Tử) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Nhà Anh Nhà Em Sáng tác: Anh Sơn – Thơ: Hà Liên Tử Tiếng hát: Thanh Thúy Pre 1975 Album: Dĩa Nhựa Tình Ca Quê Hương (Pre 75) Hifi 45 K. D. số 752 (2-2-71) K. D. số 630 (22-2-71) Hòa âm: Lê Văn Thiện T. C. 3018-A Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ … Read more🎵 Nhà Anh Nhà Em (Anh Sơn, Hà Liên Tử) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish