🎵 Hoa Trinh Nữ (Trần Thiện Thanh) Nhật Trường Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Hoa Trinh Nữ Nếu ai hỏi tôi, “Hoa nào đẹp nhất? Tôi sẽ nhắc đến một loài hoa không hương vẫn thường sống trên vùng khô cằn sỏi đá: HOA TRINH NỮ”. trầnthiệnthanh Sáng tác: Trần Thiện Thanh Tiếng hát: Nhật Trường Pre 1975 Album: Trường Hải 11 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet … Read more🎵 Hoa Trinh Nữ (Trần Thiện Thanh) Nhật Trường Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Hoa Trinh Nữ (Trần Thiện Thanh) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Hoa Trinh Nữ Nếu ai hỏi tôi, “Hoa nào đẹp nhất? Tôi sẽ nhắc đến một loài hoa không hương vẫn thường sống trên vùng khô cằn sỏi đá: HOA TRINH NỮ”. trầnthiệnthanh Sáng tác: Trần Thiện Thanh Tiếng hát: Phương Dung Pre 1975 Album: Tiếng Hát Phương Dung (Pre 75) Hình ảnh: … Read more🎵 Hoa Trinh Nữ (Trần Thiện Thanh) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish