🎵 Thương Huế (Anh Bằng, Hoàng Minh) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Thương Huế Sáng tác: Anh Bằng, Hoàng Minh Tiếng hát: Hoàng Oanh Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Ôi Cố Đô ơi biết bao nghẹn ngào Tôi viết lên câu xót thương đồng bào Thành Kinh tan nát vì đâu? Lòng dân căm uất càng sâu Ai đã gây nỗi … Read more🎵 Thương Huế (Anh Bằng, Hoàng Minh) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish