🎵 Hè Về (Hùng Lân) Ngọc Bảo Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Hè Về (Moderato) Sáng tác: Hùng Lân Tiếng hát: Ngọc Bảo Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1951 Trời hồng hồng sáng trong trong Ngàn phượng rung nắng ngoài song Cành mềm mềm gió ru êm Lọc mầu mây bích ngọc qua mầu duyên. Đàn nhịp nhàng hát vang vang Nhạc … Read more🎵 Hè Về (Hùng Lân) Ngọc Bảo Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish