🎵 Huyền Thoại Một Chiều Mưa (Nguyễn Vũ) Ngọc Minh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Huyền Thoại Một Chiều Mưa Sáng tác: Nguyễn Vũ Tiếng hát: Ngọc Minh Pre 1975 Album: Nhạc Chủ Đề Số 8 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Một chiều cuối tuần mưa bay lất phất và mây trắng giăng giăng Em đến thăm anh, và vì mưa mãi nên không kịp … Read more🎵 Huyền Thoại Một Chiều Mưa (Nguyễn Vũ) Ngọc Minh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Huyền Thoại Một Chiều Mưa (Nguyễn Vũ) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Huyền Thoại Một Chiều Mưa Sáng tác: Nguyễn Vũ Tiếng hát: Hoàng Oanh Pre 1975 Album: Xin Trời Thôi Mưa (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Một chiều cuối tuần mưa bay lất phất và mây trắng giăng giăng Em đến thăm anh, và vì mưa mãi nên không kịp về … Read more🎵 Huyền Thoại Một Chiều Mưa (Nguyễn Vũ) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish