🎵 Khổ Tâm (Cô Phượng) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Khổ Tâm Sáng tác: Cô Phượng (Vinh Sử) Tiếng hát: Giao Linh Pre 1975 Album: Thời Trang Nhạc Tuyển – Kim Đằng 1 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1972 Cây hoằng vì bởi trái sai! Em xa anh vì bởi anh tay trắng nghèo… Khổ tâm vô vàn khi mình … Read more🎵 Khổ Tâm (Cô Phượng) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish