🎵 Kinh Chiều (Hoàng Thi Thơ) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Kinh Chiều Sáng tác: Hoàng Thi Thơ Tiếng hát: Khánh Ly Pre 1975 Album: Album: Shotguns 5 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 Chiều lại chiều nghe vẳng tiếng, tiếng kinh buồn Chiều lại chiều nghe vọng đến Những hồi chuông, câu kinh buồn Chiều lại chiều vang trong lòng … Read more🎵 Kinh Chiều (Hoàng Thi Thơ) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Kinh Chiều (Hoàng Thi Thơ) Quỳnh Hương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Kinh Chiều Sáng tác: Hoàng Thi Thơ Tiếng hát: Quỳnh Hương Pre 1975 Album: Tuấn Khanh 2: Loan Mắt Nhung (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 Chiều lại chiều nghe vẳng tiếng, tiếng kinh buồn Chiều lại chiều nghe vọng đến Những hồi chuông, câu kinh buồn Chiều lại chiều … Read more🎵 Kinh Chiều (Hoàng Thi Thơ) Quỳnh Hương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Kinh Chiều (Hoàng Thi Thơ) Carol Kim Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Kinh Chiều Sáng tác: Hoàng Thi Thơ Tiếng hát: Carol Kim Pre 1975 Album: Tình Ca 20 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 Chiều lại chiều nghe vẳng tiếng, tiếng kinh buồn Chiều lại chiều nghe vọng đến Những hồi chuông, câu kinh buồn Chiều lại chiều vang trong lòng … Read more🎵 Kinh Chiều (Hoàng Thi Thơ) Carol Kim Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Kinh Chiều (Hoàng Thi Thơ) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Kinh Chiều Sáng tác: Hoàng Thi Thơ Tiếng hát: Lệ Thu Pre 1975 Album: Nhạc Chiều (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 Chiều lại chiều nghe vẳng tiếng, tiếng kinh buồn Chiều lại chiều nghe vọng đến Những hồi chuông, câu kinh buồn Chiều lại chiều vang trong lòng nhân … Read more🎵 Kinh Chiều (Hoàng Thi Thơ) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish