🎵 Nước Mắt Của Một Linh Hồn (Linh Bằng) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Nước Mắt Của Một Linh Hồn Sáng tác: Linh Bằng Tiếng hát: Thanh Lan Pre 1975 Album: Shotguns 1 – Tiếng Hát Thanh Lan (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1972 Em sẽ khóc, em sẽ khóc khi chẳng còn anh, người bỏ người Em sẽ khóc, em sẽ khóc thương … Read more🎵 Nước Mắt Của Một Linh Hồn (Linh Bằng) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish