🎵 Lời Dặn Dò (Hoàng Nguyên) Hà Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Lời Dặn Dò (Boléro) Sáng tác: Hoàng Nguyên (7 – 1965) Tiếng hát: Hà Thanh Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 1. Mai tôi đi rồi em có buồn không em Khi em mơ nhìn mây trôi trong chiều tím? Mai tôi đi rồi hai đứa mình hai nơi Em … Read more🎵 Lời Dặn Dò (Hoàng Nguyên) Hà Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish