🎵 Lời Yêu Cuối (Lam Phương) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Lời Yêu Cuối Sáng tác: Lam Phương Tiếng hát: Thanh Lan Pre 1975 Album: Shotguns 37 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1974 Nhớ anh nhiều và thương anh nhiều Từ khi đời ngăn cách đôi ta Đêm mưa buồn nhìn lá bay xa. Viết cho nhau những lời yêu cuối … Read more🎵 Lời Yêu Cuối (Lam Phương) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Lời Yêu Cuối (Lam Phương) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Lời Yêu Cuối Sáng tác: Lam Phương Tiếng hát: Chế Linh Pre 1975 Album: Chế Linh 2: Tình Khúc Đoạn Trường (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1974 Nhớ em nhiều và thương em nhiều Từ khi đời ngăn cách đôi ta Đêm mưa buồn nhìn lá bay xa. Viết cho … Read more🎵 Lời Yêu Cuối (Lam Phương) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish