🎵 Lòng Mẹ Việt Nam (Lê Thương) Duy Khánh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Lòng Mẹ Việt Nam KÍNH TẶNG NHỮNG NGƯỜI MẸ VIỆT-NAM Sáng tác: Lê Thương (1948) Tiếng hát: Duy Khánh Pre 1975 Album: Tiếng Hát Duy Khánh 2 (Pre 75) Tape Năm phát hành: 1974 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1974 Bà Tư bán hàng có bốn người con Thằng hai đã lớn … Read more🎵 Lòng Mẹ Việt Nam (Lê Thương) Duy Khánh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish