🎵 Màu Hoa Bí (Triết Giang) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Màu Hoa Bí Sáng tác: Triết Giang (Hoàng Trang) Tiếng hát: Thanh Tuyền Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 Tôi theo đơn vị chín tháng vẫn chưa về Nhớ lúc lên đường hành trang bé nhỏ Nhưng tâm tư bỏ ngõ Tôi thương quê hương chiến chinh điêu tàn. Nhớ … Read more🎵 Màu Hoa Bí (Triết Giang) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish