🎵 Đưa Em Về Quê Hương (Phạm Thế Mỹ) Miên Đức Thắng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Đưa Em Về Quê Hương Sáng tác: Phạm Thế Mỹ Tiếng hát: Miên Đức Thắng Pre 1975 Album: Băng Nhạc Việt Nam 1: Miên Đức Thắng và Tiếng Hát Việt Nam (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 Đưa em về quê hương đường khuya xoay giấc ngủ Hàng cây xanh … Read more🎵 Đưa Em Về Quê Hương (Phạm Thế Mỹ) Miên Đức Thắng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Bông Hồng Cài Áo (Phạm Thế Mỹ) Miên Đức Thắng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Bông Hồng Cài Áo Sáng tác: Phạm Thế Mỹ Tiếng hát: Miên Đức Thắng Pre 1975 Album: Miên Đức Thắng Và Tiếng Hát Việt Nam 1 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1972 Một bông hồng cho em Một bông hồng cho anh Và một bông hồng cho những ai Cho … Read more🎵 Bông Hồng Cài Áo (Phạm Thế Mỹ) Miên Đức Thắng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish