🎵 Chuyện Tình Mimosa (Trường Hải) Trường Hải Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Mimosa (Chuyện Tình Hoa Mimosa) Sáng tác: Trường Hải Tiếng hát: Trường Hải Pre 1975 Album: Trường Hải 2 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Năm xưa chốn nầy người quen biết nhau Tặng hoa ngát hương ghi phút ban đầu Đôi tim hẹn sẽ lắng chung nhịp đàn Tình … Read more🎵 Chuyện Tình Mimosa (Trường Hải) Trường Hải Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Mimosa (Trường Hải) Nhật Thiên Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Mimosa Sáng tác: Trường Hải Tiếng hát: Nhật Thiên Lan Pre 1975 Album: Trường Hải 16 – Nhạc Không Chủ Đề (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Năm xưa chốn nầy người quen biết nhau Tặng hoa ngát hương ghi phút ban đầu Đôi tim hẹn sẽ lắng chung nhịp … Read more🎵 Mimosa (Trường Hải) Nhật Thiên Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish