🎵 Hỏi Anh Hỏi Em (Tân Cổ, Hoàng Liên) Minh Vương, Thanh Kim Huệ Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Hỏi Anh Hỏi Em (Tân Cổ Giao Duyên) Sáng tác: Hoàng Liên, Hoa Linh Bảo (Phạm Mạnh Chi, Lê Minh Bằng) Tiếng hát: Thanh Kim Huệ, Minh Vương Pre 1975 (Tân Cổ) Album: Băng Nhạc Việt Nam – TC22 Lý Con Sáo (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 Em hỏi … Read more🎵 Hỏi Anh Hỏi Em (Tân Cổ, Hoàng Liên) Minh Vương, Thanh Kim Huệ Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Kỷ Niệm Thời Con Gái (Tân Cổ, Quế Chi) Minh Vương, Bích Hạnh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Kỷ Niệm Thời Con Gái (Tân Cổ Giao Duyên) Sáng tác: Nguyên Thảo, Vinh Sử Vọng cổ: Quế Chi Tiếng hát: Minh Vương, Bích Hạnh Pre 1975 Album: Tân Cổ: Mười Thương (Trước 1975) Năm phát hành: 1967 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Kỷ niệm thời con gái xa xôi Buồn … Read more🎵 Kỷ Niệm Thời Con Gái (Tân Cổ, Quế Chi) Minh Vương, Bích Hạnh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish