🎵 Một Người Lên Xe Hoa (Hoàng Trọng) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Một Người Lên Xe Hoa Sáng tác: Hoàng Trọng Tiếng hát: Hoàng Oanh Pre 1975 Album: Nhạc Yêu Cầu (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 1. Chiều buồn mưa không rơi Nhưng ướt hai phương trời Em khóc trong ngày cưới. Nhạc buồn cùng chia phôi Anh khóc âm thầm … Read more🎵 Một Người Lên Xe Hoa (Hoàng Trọng) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Một Người Lên Xe Hoa (Hoàng Trọng) Hà Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Một Người Lên Xe Hoa Sáng tác: Hoàng Trọng Tiếng hát: Hà Thanh Pre 1975 Album: Shotguns 17: Thương Ca (Pre 75) Sản xuất: Shotguns Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 1. Chiều buồn mưa không rơi Nhưng ướt hai phương trời Em khóc trong ngày cưới. Nhạc buồn cùng chia phôi … Read more🎵 Một Người Lên Xe Hoa (Hoàng Trọng) Hà Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish