🎵 Mùa Thu Trong Mưa (Trường Sa) Ngọc Long Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Mùa Thu Trong Mưa Sáng tác: Trường Sa Tiếng hát: Ngọc Long Pre 1975 Album: Tiếng Hát Ngọc Long (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Chiều mưa không có em Bờ đá công viên âm thầm Chiều mưa không có em Giăng mắc mây không buồn trôi. Gọi mùa thu … Read more🎵 Mùa Thu Trong Mưa (Trường Sa) Ngọc Long Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Mùa Thu Trong Mưa (Trường Sa) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Mùa Thu Trong Mưa Sáng tác: Trường Sa Tiếng hát: Lệ Thu Pre 1975 Album: Đĩa Hát Việt Nam M3565-66 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Chiều mưa không có em Bờ đá công viên âm thầm Chiều mưa không có em Giăng mắc mây không buồn trôi. Gọi mùa … Read more🎵 Mùa Thu Trong Mưa (Trường Sa) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Mùa Thu Trong Mưa (Trường Sa) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Mùa Thu Trong Mưa Sáng tác: Trường Sa Tiếng hát: Thanh Thúy Pre 1975 Album: Trường Hải 5 – Tiếng Hát Thanh Thúy (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Chiều mưa không có em Bờ đá công viên âm thầm Chiều mưa không có em Giăng mắc mây không buồn … Read more🎵 Mùa Thu Trong Mưa (Trường Sa) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish