🎵 Mùa Thương Cũ (Bảo Thu) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Mùa Thương Cũ Sáng tác: Bảo Thu Tiếng hát: Thái Thanh Pre 1975 Album: Băng Vàng Bóng Tình Yêu Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 Lòng thầm mơ một tà áo xanh Nuôi ý thơ trao về duyên lành Thương tóc em như một hàng liễu rũ Lời hát êm như thu … Read more🎵 Mùa Thương Cũ (Bảo Thu) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish