🎵 Mưa Về Sáng (Thăng Long) Hương Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Mưa Về Sáng Sáng tác: Thăng Long Tiếng hát: Hương Lan Pre 1975 Album: Xin Trời Thôi Mưa (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 Ngoài trời mưa rơi tí tách mưa rơi thấm ướt vai em Mưa rơi níu lá cây non mưa trách người còn cô đơn Ngoài trời … Read more🎵 Mưa Về Sáng (Thăng Long) Hương Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish