🎵 Muôn Kiếp Ngậm Ngùi (Hoàng Trọng, Mai Trung Tĩnh) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Muôn Kiếp Ngậm Ngùi Thái Thanh hát trong Phim “Ngậm Ngùi” Nhạc: Hoàng Trọng – Lời: Mai Trung Tĩnh Tiếng hát: Thái Thanh Pre 1975 Album: Tiếng Tơ Đồng 1 – Nhạc Phim (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 Lênh đênh tiếng ca buồn lắng Trong chiều khóc nhân gian … Read more🎵 Muôn Kiếp Ngậm Ngùi (Hoàng Trọng, Mai Trung Tĩnh) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish