🎵 Nẻo Đường Kỷ Niệm (Hoài Linh, Tuấn Khanh) Hà Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Nẻo Đường Kỷ Niệm Sáng tác: Hoài Linh, Tuấn Khanh Tiếng hát: Hà Thanh Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Buồn thì nhớ không buồn thì lại vui Mơ đêm kinh đô ngày đó Đã lâu rồi từ khi sông núi ngăn đôi nẻo khổ Bước chân đi mà không … Read more🎵 Nẻo Đường Kỷ Niệm (Hoài Linh, Tuấn Khanh) Hà Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Nẻo Đường Kỷ Niệm (Hoài Linh, Tuấn Khanh) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Nẻo Đường Kỷ Niệm Sáng tác: Hoài Linh, Tuấn Khanh Tiếng hát: Thanh Tuyền Pre 1975 Album: Song Ngọc 4: Tình Yêu Và Xa Cách (Trước 1975) Năm phát hành: 1972 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Buồn thì nhớ không buồn thì lại vui Mơ đêm kinh đô ngày đó Đã … Read more🎵 Nẻo Đường Kỷ Niệm (Hoài Linh, Tuấn Khanh) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish