🎵 Tâm Sự Cho Người (Sang Đông, Ngân Trang) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tâm Sự Cho Người Sáng tác: Sang Đông, Ngân Trang (Giao Tiên) Tiếng hát: Giao Linh Pre 1975 Album: Nguyên Thảo 2 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 Rượu hồng pháo thắm tiễn em theo chồng Hay tin người đi anh buồn lắm không? Tại trời chia rẽ đôi ta … Read more🎵 Tâm Sự Cho Người (Sang Đông, Ngân Trang) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish