🎵 Ngày Đó Xa Rồi (Tú Nhi) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Ngày Đó Xa Rồi Sáng tác: Tú Nhi Tiếng hát: Chế Linh Pre 1975 Album: Tiếng Hát Chế Linh 1 – Một Lần Hiện Diện (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Xa nhau, đã cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi Thì thôi, em nhé dù thương yêu hay … Read more🎵 Ngày Đó Xa Rồi (Tú Nhi) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish