🎵 Ngày Lên Cao (Anh Việt Thu) Nhật Trường Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Ngày Lên Cao Sáng tác: Anh Việt Thu Tiếng hát: Nhật Trường Pre 1975 Album: Tình Ca Anh Việt Thu (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966 Ngày lên rồi chúng mình gặp nhau Ngày đã lên rồi chúng mình gặp nhau chưa Hai mươi năm hai mươi năm tròn tiếng … Read more🎵 Ngày Lên Cao (Anh Việt Thu) Nhật Trường Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish