🎵 Ngày Ra Đơn Vị (Hoài Nam) Thanh Tuyền Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Ngày Ra Đơn Vị Mến tặng Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị THỦ-ĐỨC cùng các Quân-Trường khác. (H. N.) Sáng tác: Hoài Nam Tiếng hát: Thanh Tuyền Pre 1975 Album: Đĩa Hát Thiên Thai 3163 TBTTCH (Pre 75) Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa Ngồi đây tâm sự rồi mai giã từ hai đứa … Read more🎵 Ngày Ra Đơn Vị (Hoài Nam) Thanh Tuyền Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

en_USEnglish