🎵 Ngày Xuân Tái Ngộ (Thanh Sơn) Kim Loan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Ngày Xuân Tái Ngộ Sáng tác: Thanh Sơn Tiếng hát: Kim Loan Pre 1975 Album: Hẹn Một Mùa Xuân (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 Thấy hoa mai nở biết xuân về đây Mười hai tháng qua mơ một mùa này Bạn bè bôn ba khắp hướng Thấy xuân về … Read more🎵 Ngày Xuân Tái Ngộ (Thanh Sơn) Kim Loan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Ngày Xuân Tái Ngộ (Thanh Sơn) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Ngày Xuân Tái Ngộ Sáng tác: Thanh Sơn Tiếng hát: Hoàng Oanh Pre 1975 Album: Shotguns Xuân 75 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 Thấy hoa mai nở biết xuân về đây Mười hai tháng qua mơ một mùa này Bạn bè bôn ba khắp hướng Thấy xuân về trên … Read more🎵 Ngày Xuân Tái Ngộ (Thanh Sơn) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish