🎵 Ngoại Ô Buồn (Anh Bằng) Dạ Hương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Ngoại Ô Buồn Sáng tác: T.h. (Anh Bằng) Tiếng hát: Dạ Hương Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Từ tiền tuyến tôi về Thăm căn nhà ngoại ô Thấy lòng thương vô bờ Cũng con đường này đây Cũng mái nhà này đây Còn mang kỷ niệm này. Nhưng trăng … Read more🎵 Ngoại Ô Buồn (Anh Bằng) Dạ Hương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish