🎵 Nếu Được Làm Người Tình (Phương Kim) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Người Tình (Nếu Được Làm Người Tình) Sáng tác: Phương Kim (Diên An) Tiếng hát: Giao Linh Pre 1975 Album: Tuyển Tập Dĩa Nhựa 45 Vòng Phần 24 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Nếu được làm người tình Lạc vào mắt nai tơ cho hồn thêm dại khờ Nếu … Read more🎵 Nếu Được Làm Người Tình (Phương Kim) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish