🎵 Bước Tình Hồng (Nguyễn Trung Cang) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Bước Tình Hồng Sáng tác: Nguyễn Trung Cang Tiếng hát: Thanh Lan Pre 1975 Album: Shotguns 35 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1974 Này đây bước chân xin tìm đến người Này đây cánh tay xin chào đón người Này đây cỏ cây xanh gợn ý tình Này đây gió … Read more🎵 Bước Tình Hồng (Nguyễn Trung Cang) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Mặt Trời Đen (Nguyễn Trung Cang) Minh Xuân, Ban Phượng Hoàng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Mặt Trời Đen Sáng tác: Nguyễn Trung Cang Tiếng hát: Minh Xuân, Ban Phượng Hoàng Pre 1975 Album: Tùng Giang 2 – Sinh Hoạt Nhạc Trẻ (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1973 Mặt trời đen, quá đen, đen như đời ta Đời hằng mong thoát đi, đi khung trời xa … Read more🎵 Mặt Trời Đen (Nguyễn Trung Cang) Minh Xuân, Ban Phượng Hoàng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish