🎵 Nhặt Cánh Sao Rơi (Vũ Thành) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Nhặt Cánh Sao Rơi Sáng tác: Vũ Thành Tiếng hát: Thái Thanh Pre 1975 Album: Đĩa Nhựa Vol 180 – Thanh Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1973 Chiều phai nắng rụng lá khô bên thềm Chiều vương khói nhạc lắng buông êm đềm Gió chiều nhẹ rung ngàn cây thoáng vương khúc … Read more🎵 Nhặt Cánh Sao Rơi (Vũ Thành) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish