🎵 Nhật Ký Cho Em (Hoài Linh, Đoàn Linh) Minh Hiếu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Nhật Ký Cho Em (Nhựt Ký Cho Em) Sáng tác: Hoài Linh, Đoàn Linh Tiếng hát: Minh Hiếu Pre 1975 Album: Tiếng Hát Minh Hiếu (Dĩa B – Tape) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 1. Viết trang nhật ký gói ghém trọn tiếng tâm tình Viết trang nhật ký vừa khi … Read more🎵 Nhật Ký Cho Em (Hoài Linh, Đoàn Linh) Minh Hiếu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish