🎵 Nhật Ký Đời Tôi (Thanh Sơn) Băng Châu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Nhật Ký Đời Tôi (Boléro) Sáng tác: Thanh Sơn Tiếng hát: Băng Châu Pre 1975 Album: Băng Nhạc Thương Ca 4 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966 Ngược thời gian, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con … Read more🎵 Nhật Ký Đời Tôi (Thanh Sơn) Băng Châu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Nhật Ký Đời Tôi (Thanh Sơn) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Nhật Ký Đời Tôi Sáng tác: Thanh Sơn Tiếng hát: Hoàng Oanh Pre 1975 Album: Đĩa 45 Vòng M. 3494 (K.D số 4150 BTLC 7-10-65) 45 Vòng D số 2468 BTLC (4-8-66) Hòa âm và ban nhạc: Văn Phụng Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966 Ngược thời gian, trở về quá khứ … Read more🎵 Nhật Ký Đời Tôi (Thanh Sơn) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish