🎵 Nhật Ký Tình Yêu (Phạm Vũ Anh Tứ) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Nhật Ký Tình Yêu Sáng tác: Phạm Vũ Anh Tứ (Đài Phương Trang) Tiếng hát: Phương Dung Pre 1975 Album: Premier 5 (Hôn Mê) – Quê Hương Và Người Tình (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1974 Thứ hai nhận được thư anh Lá thư xanh màu tình yêu Thứ ba … Read more🎵 Nhật Ký Tình Yêu (Phạm Vũ Anh Tứ) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish