🎵 Những Đồi Hoa Sim (Dzũng Chinh, Hữu Loan) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Những Đồi Hoa Sim (Phóng tác ý thơ “MÀU TÍM HOA SIM” của HỮU-LOAN) Sáng tác: Dzũng Chinh – Thơ: Hữu Loan Tiếng hát: Thanh Tuyền Pre 1975 Album: Tiếng Hát Thanh Tuyền 1 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 1. Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim … Read more🎵 Những Đồi Hoa Sim (Dzũng Chinh, Hữu Loan) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish