🎵 Niềm Tin (Anh Linh, Nhất Tuấn) Duy Trác Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Niềm Tin (Giáng Sinh) Sáng tác: Anh Linh; Thơ Nhất Tuấn Tiếng hát: Duy Trác Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Lại một Noel nữa Mấy mùa giáng sinh rồi Anh ở đồn biên giới Thương về một khung trời Chắc Đà Lạt vui lắm Mimosa mimosa nở vàng Anh đào … Read more🎵 Niềm Tin (Anh Linh, Nhất Tuấn) Duy Trác Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Niềm Tin (Anh Linh, Nhất Tuấn) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Niềm Tin (Noel Pre 75) Sáng tác: Anh Linh; Thơ Nhất Tuấn Tiếng hát: Thanh Lan Pre 1975 Album: Shotguns 10: Giáng Sinh Và Truyện Ca (Pre 75) Sản xuất: Shotguns Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Lại một Noel nữa Mấy mùa giáng sinh rồi Anh ở đồn biên giới Thương về … Read more🎵 Niềm Tin (Anh Linh, Nhất Tuấn) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish