🎵 Nỗi Buồn Châu Pha (Nhật Nguyệt Hồ) Thái Châu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Nỗi Buồn Châu Pha Sáng tác: Nhật Nguyệt Hồ (Lê Dinh) Tiếng hát: Thái Châu Pre 1975 Album: Băng Vàng Shotguns 74 – 75 (Trước 1975) Năm phát hành: 1974 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1974 Nàng tên Châu Pha, người sơn nữ, bông hoa núi rừng Đẹp xinh đơn sơ, tình … Read more🎵 Nỗi Buồn Châu Pha (Nhật Nguyệt Hồ) Thái Châu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish