🎵 Quán Vắng Biên Thùy (Thanh Phương) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Quán Vắng Biên Thùy (Cùng ý thơ Chinh Phụ Ngâm) Sáng tác: Thanh Phương Tiếng hát: Thanh Thúy Pre 1975 Album: Thương Ca 8 (Pre 75) Sản xuất: Sóng Nhạc Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966 Quán biên thùy đôi đường em ở người đi Bến chia ly nhìn nhau lệ em … Read more🎵 Quán Vắng Biên Thùy (Thanh Phương) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish