🎵 Lý Ngựa Ô (Y Vân) Tam Ca Đông Phương Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Lý Ngựa Ô Sáng tác: Y Vân (Âm hưởng Dân Ca Nam Bộ) Tiếng hát: Tam Ca Đông Phương Pre 1975 Album: Dân Ca Việt Nam (Pre 75): Tam Ca Đông Phương (Tape) Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa 1. Khớp con ngựa ngựa ô Khớp con ngựa ngựa ô Ngựa ô anh khớp, … Read more🎵 Lý Ngựa Ô (Y Vân) Tam Ca Đông Phương Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

🎵 Hát Hội Trăng Rằm (Phạm Duy) Tam Ca Đông Phương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Hát Hội Trăng Rầm (Full Moon Fair Song) Sáng tác: Phạm Duy (Quà tặng Tết Trung Thu) Tiếng hát: Tam Ca Đông Phương Pre 1975 Album: Dân Ca Việt Nam (Pre 75): Tam Ca Đông Phương (Tape) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 Trèo lên quán dốc ngồi gốc ối a cây … Read more🎵 Hát Hội Trăng Rằm (Phạm Duy) Tam Ca Đông Phương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish