🎵 Tám Điệp Khúc (Anh Việt Thu) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tám Điệp Khúc (8 Điệp Khúc) Sáng tác: Anh Việt Thu Tiếng hát: Thanh Tuyền Pre 1975 Album: Thương Ca 9 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 1. Trời làm cho mưa bay giăng giăng Mây tím dệt thành sầu Bàn tay năm ngón mưa sa Dìu anh trong tiếng … Read more🎵 Tám Điệp Khúc (Anh Việt Thu) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tám Điệp Khúc (Anh Việt Thu) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tám Điệp Khúc (8 Điệp Khúc) Sáng tác: Anh Việt Thu Tiếng hát: Lệ Thu Pre 1975 Album: Thương Quá Việt Nam (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 1. Trời làm cho mưa bay giăng giăng Mây tím dệt thành sầu Bàn tay năm ngón mưa sa Dìu anh trong … Read more🎵 Tám Điệp Khúc (Anh Việt Thu) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tám Điệp Khúc (Anh Việt Thu) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tám Điệp Khúc Sáng tác: Anh Việt Thu Tiếng hát: Hoàng Oanh Pre 1975 Album: Hoàng Oanh 3 (Pre 75) Sản xuất: Duy Khánh Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 1. Trời làm cho mưa bay giăng giăng Mây tím dệt thành sầu Bàn tay năm ngón mưa sa Dìu anh trong … Read more🎵 Tám Điệp Khúc (Anh Việt Thu) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tám Điệp Khúc (Anh Việt Thu) Nhật Trường Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tám Điệp Khúc (8 Điệp Khúc Pre 75) Sáng tác: Anh Việt Thu Tiếng hát: Nhật Trường Pre 1975 Album: Chiến Tranh Và Hoà Bình (Pre 75) Sản xuất: Nhật Trường 11 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 1. Trời làm cho mưa bay giăng giăng Mây tím dệt thành sầu Bàn … Read more🎵 Tám Điệp Khúc (Anh Việt Thu) Nhật Trường Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish