🎵 Tâm Sự Với Anh (Hoàng Trang) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tâm Sự Với Anh (Tâm Sự Với Em) Sáng tác: Hoàng Trang Tiếng hát: Giao Linh Pre 1975 Album: Hoạ Mi 3 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1972 1. Anh vô tình anh chẳng hiểu cho em Trong những đêm sầu vương Giờ trách anh nào phải để bắt đền … Read more🎵 Tâm Sự Với Anh (Hoàng Trang) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish