🎵 Than Thở (Xuân Diệu, Song Ngọc) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Than Thở Sáng tác: Song Ngọc Ý thơ: Xuân Diệu Tiếng hát: Thái Thanh Pre 1975 Album: Song Ngọc 4 – Tình Yêu Và Xa Cách (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 Tôi nghĩ mình là một người điên Tự mang vào đời nỗi buồn Tự yêu bằng tình ngây … Read more🎵 Than Thở (Xuân Diệu, Song Ngọc) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish