🎵 3 Năm Về Trước (Hoài Nam, Thanh Hoàng) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Ba Năm Về Trước Sáng tác: Hoài Nam, Thanh Hoàng Tiếng hát: Hoàng Oanh Pre 1975 Hòa âm: Văn Phụng Album: Đĩa Hát Việt Nam 1967 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 Ngày này ba năm trước Tiễn chân người ra Sân ga bé nhỏ Từ giã áo thư sinh … Read more🎵 3 Năm Về Trước (Hoài Nam, Thanh Hoàng) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish