🎵 Thanh Niên Ca (Phạm Duy) Phạm Duy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Thanh Niên Ca (Kháng Chiến Ca, Hành Khúc Kháng Chiến 10) Sáng tác: Phạm Duy – Thơ: Ðào Duy Kỳ Tiếng hát: Phạm Duy Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1951 Ðây thanh niên, sức mạnh vô cùng Muôn nhát búa, phá tan xiềng xích Ðây thanh niên dũng cảm vô … Read more🎵 Thanh Niên Ca (Phạm Duy) Phạm Duy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

en_USEnglish